Sekretesspolicy

Vi på Mazapan.se värnar om din integritet. Denna sekretesspolicy beskriver vilken typ av personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Insamling av personuppgifter

När du besöker Mazapan.se kan vi samla in personuppgifter såsom namn, e-postadress, användarnamn, IP-adress och spelvanor. Information kan samlas in genom formulär på vår webbplats, vid registrering eller prenumeration på vårt nyhetsbrev, samt när du interagerar med våra tjänster.

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att:

  • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster och support.
  • Skicka information och uppdateringar om spel och evenemang.
  • Analysera användningen av vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen.
  • Skydda webbplatsen och användarna mot obehörig användning eller bedrägerier.

Delning av personuppgifter

Vi säljer inte, handlar inte och överför inte på annat sätt personuppgifter till utomstående parter utan ditt medgivande, förutom i följande fall:

  • Tjänsteleverantörer som behöver informationen för att utföra tjänster på våra vägnar, under förutsättning att de samtycker till att hålla informationen konfidentiell.
  • När det krävs enligt lag, för att upprätthålla vår policy, eller för att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig och att dessa rättas eller raderas. Du har även rätt att begränsa eller motsätta dig behandlingen av dina uppgifter.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy för att reflektera förändringar i våra informationspraxis. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom webbplatsen eller via e-post.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om vår sekretesspolicy eller behandlingen av dina uppgifter, tveka inte att kontakta oss.